2%

Tento rok sme sa aj my úspešne stali poberatelia 2%. Ak si Vážite našu prácu a naše odhodlanie pre správnu vec a dobročinnosť, tak by sme Vás radi poprosili, aby ste darovali svoje 2% a použili ich tak pre dobrú a správnu vec. Za všetkých členov DHZ Rovinka Ďakujeme

Zdokonaľovacia príprava pilčíkov

Zdokonaľovacia príprava je základným kameňom ďalších odborných výcvikov. My chceme ísť ďalej, aby sme sa vedeli čo najlepšie starať o vašu bezpečnosť. Naši pilčíci dnes cvičili svoje zručnosti. #hasicirodina

Testovanie Rovinka

Ťažké chvíle dokážu ľudí rozdeliť, ale aj spojiť. Každý z nás prichádza na testy s obavami, strachom z výsledku testu, strachom z možnej nákazy. Ale napriek tomu, že je situácia ťažká zomkli sme sa.. Samospráva, zdravotníci, vojaci, hasiči, dobrovoľníci a v neposlednom rade vy… Ľudia, ktorí boli napriek strachu zodpovední . Dovoľte, aby sme touto cestou poďakovali všetkým, čo prispeli k plynulému a bezpečnému priebehu testovania. Starostovi obce Milanovi Kubešovi, prednostovi obce Tomášovi Káčerovi, vďaka ktorému sa nastavil rezervačný systém, pani riaditeľke Lenke Zelenskej za úžasné zázemie, všetkým zdravotníkom, zamestnancom obce aj školy. Ďakujeme v neposlednom rade vám, občanom Rovinky, za zodpovedný a zároveň napriek okolnostiam úžasný prístup a pokojný priebeh. S úctou VAŠI DOBROVOĽNÍ HASIČI

Nová posila

11.10.2020 ďalší dvaja naši členovia absolvovali základnú hasičskú prípravu pre dobrovoľných hasičov. Srdečne blahoželáme.

Nový prírastok do vozového parku

Ako sú míľniky v životoch ľudí, sú aj míľniky v životoch združení, ktoré chcú pomáhať. Dňa 22.9 bol deň, ktorý posúva naše pôsobenie a snahu starať sa o vašu bezpečnosť vpred. Prišla nová posila.

Sme tu pre vás – video

Spojila nás ochota dobrovoľne a nezištne pomáhať ľuďom v núdzi. Vybrali sme sa na túto cestu spolu. Ľudia, ktorí si boli neznámi, sa stali hasičskou rodinou. Vždy radi privítame v našej rodine nových členov, ktorí sa vydajú s nami na cestu dobrovoľníctva. Vo videu je,, náš doterajší príbeh,,.

Sme tu pre Vás

Členovia našej DHZ neustále pomáhajú zvyšovať bezpečnosť v našej obci. Stojíme pri vás prostredníctvom asistenčných hliadok, zabezpečením neustálych dezinfekcií verejných priestranstiev a v neposlednom rade priamo zásahmi na základe vašich podnetov alebo vyslaním cez operačné stredisko. #dhzrovinka