Odčerpávanie vody v Dunajskej Lužnej

Dnes sme boli požiadaní susednou obcou o riešenie odčerpávania vody zaplavenej ulice a zaplavenej šachty. V rámci dobrej spolupráce obcí sme boli na zásah vyslaní našim starostom Milanom Kubešom. Aj takto pomáhame. Viac o našej činnosti sa dozviete aj na www.dhzrovinka.sk

Rúška pre seniorov

Dobrovoľní hasiči z DHZ Rovinka opäť zabezpečujú už niekoľko dní distribúciu obcou zakúpených rúšok pre našich seniorov, tak aby sme zvýšili ich bezpečnosť. Ochota pomáhať je nám blízka.

sv.Florian

4. mája si pripomíname sviatok sv. Floriána – patróna všetkých hasičov. Hasičov vždy pripravených riskovať svoj život a zdravie pre ochranu tých, ktorí to potrebujú.
V tejto dobe viac ako inokedy myslíme na profesionálnych a dobrovoľných hasičov, ktorí už skoro 2 mesiace vykonávajú množstvo úsilia na boj s koronavírusom. Ďakujeme za ich odhodlanie, odvahu a silu bojovať. Ste naši hrdinovia.

Výcvik 3.5.2020

Prvá pomoc a dopravné vedenie vody sú základné zručnosti, ktoré si musí každý člen osvojiť. Dnes sme absolvovali zdokonaľovací výcvik pod vedením nášho veliteľa Petra Moravčíka a nášho člena, ktorý pôsobí aj v Červenom kríži Rasťa Beňa. Páni, zo srdca ďakujeme, že sa môžeme učiť pod dohľadom profesionálov 👩‍🚒💪🤝

 

Zachráň svojho veliteľa

Akcia,, Zachráň svojho veliteľa,,. Dnešný výcvik ukázal, že aj ženy dokážu zachrániť muža v bezvedomí a z nebezpečného priestoru ho dostať do bezpečia. Následne poskytnúť prvú pomoc. 👩‍🚒💪#rautekovhmat

      

Hniezdo sršňov

dňa 19.4.2020 bola obyvateľkou obce nahlásená udalosť “hniezdo sršňov v rodinnom dome”. Na žiadosť starostu a v zmysle pokynov veliteľa bol ohlásený výjazd 1+2 operačnému stredisku. Hniezda boli odstránené, taktiež okolie objektu a strecha dodatočne skontrolovaná.

Zvýšenie bezpečnosti občanov je náš cieľ a aj takto sa snažíme pomáhať.

 

Kvapka krvi “CORONA”

Darovať krv, znamená darovať život. Je úžasné, že týmto jednoduchým spôsobom môžeme pomôcť druhým ľudom. V tejto ťažkej chvíli, ktorú nám spôsobil vírus COVID-19 sa dvaja naši členovia Samo a Dušan rozhodli aj touto formou pomôcť lebo aj v týchto situáciách sú ľudia, ktorí tú krv potrebujú.

Za všetkých ĎAKUJEME

Dezinfekcia I.

Na základe úloh stanovených krízovým štábom obce Rovinka dnes DHZO Rovinka začalo vykonávať dezinfekciu verejných priestranstiev v obci. Zbor bol starostom uvedený do pohotovosti za účelom ochrany obyvateľstva.  Dezinfekcia bude prebiehať opakovane. Dobrovoľný hasičský zbor obce je zriadený za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a k plneniu tejto úlohy pristupuje zodpovedne.

Výzva HaZZ

HaZZ eviduje za mesiac marec nárast požiarov až o 15 %, a to najmä v prírodnom prostredí a v domácnostiach.
Prezídium HaZZ vyzýva občanov, aby sa správali zodpovedne v domácnosti, pri záhradkárskych prácach a vyvarovali sa najmä spaľovaniu odpadu, lístia, konárov a zvyškov rastlín v prírodnom prostredí!
Profesionálni hasiči denne participujú na plnení úloh a opatrení v súvislosti s elimináciou následkov pandémie koronavírusu na Slovensku, zabezpečujú odber vzoriek občanom s podozrením na ochorenia COVID-19, dodávky a distribúciu zdravotníckeho materiálu a dezinfekčných prostriedkov, dekontamináciu karanténnych zariadení, stavajú krízové stany pri zdravotníckych zariadeniach, merajú teplotu občanom na vyhradených úsekoch hraničných prechodov, a zároveň musia zabezpečovať štandardnú výjazdovú činnosť a pomoc občanom.

Za posledných 5 dní zaznamenali nárast výjazdov k požiarom v prírodnom prostredí, a to na viacerých miestach Slovenska. Požiare hasili v katastri obce Domaniža v Šibeničnej doline v nedostupnom teréne, tiež na rúbanisku v katastri obce Ochodnica, v sobotu boli vyslaní a stále zasahujú pri požiari senníka v obci Závod, tri desiatky hasičov momentálne zamestnáva rozsiahly požiar rúbaniska v katastri obce Oščadnica.
Už 15 okresných riaditeľstiev HaZZ vyhlásilo pre celé územie svojho okresu čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, pričom jeho nerešpektovanie môže skončiť pokutou vo výške 331 eur pre fyzické osoby, pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur!