Ako sa stať členom

V prípade záujmu o členstvo v DHZ Rovinka nás prosím kontaktujte prostredníctvom formuláru. Ozveme sa Vám v čo najkratšej dobe.

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany DHZ Rovinka, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018.

čítaj viac o spracovaní osobných údajov