Členovia

Funkcionári DHZ Rovinka:

npor. Ing. Michal Dubovan – predseda DHZ
ppor. Peter Moravčík – podpredseda, veliteľ DHZ
pplk. Ing. Martina Mandlíková – tajomníčka DHZ
Peter Rovňak – pokladník DHZ
Barbora Jediná – revízor DHZ
Dušan Novakovský – strojník DHZ

Zbor DHZ Rovinka:

1 Adam Rajecký
2 Ladislav Jediný
3 Jakub Dudoň
4 Lucia Frisová
5 Alexander Mandlík
6 Jaroslav Liegler
7 Barbora Jediná
8 Rastislav Beňo
9 Peter Rovňak
10 Michal Dubovan
11 Dušan Novakovský
12 Martin Sabo
13 Lukáš Braun
14 Samuel Prítrský
15 Tomáš Balko
16 Martina Mandlíková
17 Peter Moravčík
18 Vladimír Dudoň
19 Filip Beňuška
20 Matúš Horný
21 Nikola Gajdošová
22 Marek Kupkovič
23 Veronika Kalapová
24 Dana Bombalová
25 Samuel Marčan
26 Ján Kufel
27 Michaela Vagánková
28 Viera Tekauer Špureková
29 Alexandra Štofaníková