Den detí v ZŠ Rovinka

DHZ Rovinka opäť ukázala na peknej akcii určenej pre naše a Vaše detičky v základnej škole v Rovinka.

Pre detičky sme pripravili pekný, ale aj poučný program.  Deti si mohli vyskúšať hasenie na terče, obzrieť si hasičskú techniku, pozrieť si prácu psovodov aj pochopiť prácu RZP.  Detičky si to užili.

Následne sme sa presunuli za OÚ Rovinka, kde sme pripravili všetkým deťom a navštevníkom pekný program, ktorý sme ukončili penovou šou.