Hasičský šport a výchova mládeže

Tento rok začíname s hasičskou výchovou mládeže vo veku od 10 do 15 rokov (individuálne aj menej), ktorého súčasťou je aj príprava na Hasičský šport.

Poplatok za krúžok je 50€ ročne a platí sa jedno-rázovo na rok alebo polročne. Stretávame sa každý štvrtok od 16:50 pred DK alebo individuálne pri jazere.

V prípade otázok nás kľudne kontaktujte aj telefonicky

Peter Rovňak +421905750618

Barbora Jediná +421908114259

Na to, aby sme vedeli nastaviť proces by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie dotazníka na nezáväzný záujem o krúžkovú činnosť Hasičský šport. Podľa zisteného záujmu Vás budeme následne kontaktovať s detailnými informáciami.

Základný dokument o hasičskom športe a obsahu krúžkovej činnosti:

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Kontaktné údaje zákonného zástupcu:

Kontaktné údaje zákonného zástupcu:
Ak je len jeden zákonný zástupca tak uveďte do všetkých polí rovnaký kontakt !