História

Prinášame Vám trošku histórie pôvodnej DHZ Rovinka. Obsah budeme aktualizovať podľa toho ako sa nám podarí zohnať informácie a podklady.

Chata Družba Pribilina r.1970

Výročná schôdza r.1969

Fotografia zo súťaže r.1978

Opekačka r.1978

Na salaši

Víkend pri dunaji

Hasičská súťaž r.1978

Pribilina r.1979

Svadba v DHZ