Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Rovinka

sídlo:  Hlavná 350, 90041, Rovinka okr. Senec

IČO: 001774747288

Bankový účet: IBAN SK2809000000005159526402

email: dhz@dzhrovinka.sk

web: Peter Rovňak / 0905 750 618

Dôležité telefónne čísla:
Linka tiesňového volania (hasiči, rýchla zdravotná pomoc, polícia) – 112
Hasiči – 150, 112
Rýchla zdravotná pomoc – 155, 112
Polícia – 158, 112
Letecká záchranná služba – 18 155
Horská záchranná služba – 18 300

Výpis z evidencie občianskych združení

sledujte nás aj na facebooku:  DHZ obce Rovinka