Nová posila

11.10.2020 ďalší dvaja naši členovia absolvovali základnú hasičskú prípravu pre dobrovoľných hasičov. Srdečne blahoželáme.