Odčerpávanie vody v Dunajskej Lužnej

Dnes sme boli požiadaní susednou obcou o riešenie odčerpávania vody zaplavenej ulice a zaplavenej šachty. V rámci dobrej spolupráce obcí sme boli na zásah vyslaní našim starostom Milanom Kubešom. Aj takto pomáhame. Viac o našej činnosti sa dozviete aj na www.dhzrovinka.sk