Deň detí CityPark Rovinka

Naša DHZ Rovinka opäť ukázala na peknej akcii určenej pre naše a Vaše detičky v CityPark Rovinka. Spoločne sme s DHZ Šamorín, DHZ Tomášov a DHZ Most pri Bratislave pripravili pekný program. Deti si mohli vyskúšať hasenie na terče aj obzrieť si hasičskú techniku, ktorej bolo neúrekom. Návštevníci si taktiež mohli pozrieť kynologické ukážky, ktoré pripravili naši kynologovia v spolupráci s Dog Service Maco a aj vyskúšať si poskytovanie prvej pomoci pod dohľadom nášho kolegu, ktorý je aj členom Slovenského červeného kríža.
Detičky si to užili.
Chceli by sme poďakovať všetkým zúčastneným za účasť a CityPark Rovinka za pozvanie.

Darovanie krvi

Viete, že jeden odber krvi vie zachrániť až 3 ľudské životy? Preto sme si považovali za nevyhnutné zúčastniť sa Rovinčanskej kvapky krvi. Záchrana ľudského života je mnohokrát,, sieť,, rôznych rozhodnutí iných ľudí…. Ďakujeme organizátorom, že sme mohli prispieť. 💪🤝👩‍🚒

Pomoc pri čistení odvodňovacieho kanála

Čo je pomoc blížnemu? Je to len záchrana človeka, zvieraťa alebo majetku? Pomoc je aj, keď sa staráme o prostredie, v ktorom žijeme. Preto sme sa rozhodli, že priložíme ruku k dielu a pomôžeme pri skrášlení nášho “miesta na zemi” – obci, v ktorej sme našli domov . 🙂

V závere už len dodám, že výstižné sú slová piesne Miesto na zemi od skupiny Atlanta:

Vieš , vždy je niečo krásne, čo stretáš každý deň, ja to svoje som už našiel a budem žiť len preň.
To, čo pomáha prežiť deň, čo nám nájde miesto na zemi, to, čo vráti aj deťom svet, je to v nás.

Základná príprava DHZ

Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, požiarnici a sv. Florián, to sú spojenia, nad ktorými sa už po niekoľko generácií takmer nikto ani nezamyslí. Patria k sebe, veď je naozaj ťažko predstaviť si živé a rodinné spoločenstvo obyvateľov obce, ktorému by chýbali obetaví a odvážni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek dôležitú prácu alebo prerušiť odpočinok alebo spánok a bežať na pomoc, keď zaznie signál – „horí.“
Sme radi, že dnes v našej obci sú ľudia ochotní obetovať svoj čas a riskovať svoje zdravie pre dobro a pomoc iným. Naši dobrovoľní hasiči z Rovinky sa dva víkendy v rozsahu 40 hodín vzdelávali a dnes úspešne ukončili základnú prípravu, aby mohli v obci prispieť k zvýšeniu našej bezpečnosti.
Rozhodli sa svoj voľný čas zasvätiť heslu “Bohu na slávu, blížnemu na pomoc”.