Základná hasičská príprava II

Ďalší členovia nášho dobrovoľného hasičského zboru obce ukončili úspešne základnú prípravu. Srdečne gratulujeme

Den detí v ZŠ Rovinka

DHZ Rovinka opäť ukázala na peknej akcii určenej pre naše a Vaše detičky v základnej škole v Rovinka.

Pre detičky sme pripravili pekný, ale aj poučný program.  Deti si mohli vyskúšať hasenie na terče, obzrieť si hasičskú techniku, pozrieť si prácu psovodov aj pochopiť prácu RZP.  Detičky si to užili.

Následne sme sa presunuli za OÚ Rovinka, kde sme pripravili všetkým deťom a navštevníkom pekný program, ktorý sme ukončili penovou šou.

 

 

Odborné cvičenie DHZ Rovinka v Pezinku

Dnes sme sa aj napriek nepriaznivému počasiu pod vedením HaZZ Pezinok zúčastnili cvičenia Dobrovoľných hasičských zborov. Odtrénovali sme si stavbu protipovodňových bariér, ktoré sú súčasťou výbavy protipovodňového vozíka, absolvovali sme školenie pravidiel používania ZVZ „zvláštne výstražné znamenia, maják+siréna“ a taktiež vykonali taktické cvičenie hasenia pomocou IVECO Daily.
 
V mene DHZ Rovinka ďakujeme všetkých zúčastneným za aktívnu účasť a spoluprácu.
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Staráme sa aj o Vašu bezpečnosť na podujatiach

Hovorí sa, že cesta ku skutočnému šťastiu vedie tým smerom, ako vie človek nezištne pomáhať iným.
Napriek tomu, že sme tu krátko, staráme sa o vašu bezpečnosť a sprevádzame vás na rôznych akciách. Vždy sa predtým zodpovedne pripravujeme, aby sme vedeli správne a včas zakročiť. Sme tam od začiatku do konca. Možno nás vidíte, možno nie. Starať sa o vašu bezpečnosť, vidieť vás spokojných a šťastných a vedomie, že sme sa o to postarali sčasti i my sami, je úžasné zadosťučinenie a v dnešnom uponáhľanom svete dvojnásobné.
Obetavosť, dobrosrdečnosť a ochota pomáhať by mali byť na dennom poriadku každého človeka.

Upracme si Rovinku

Múdre knihy hovoria, že ak chce človek zmeniť svet, má začať od seba. My sme sa rozhodli na základe vnútorného presvedčenia a v duchu dobrovoľníctva, že tu chceme byť pre vás a nezištne pomáhať. Možno dnes nešlo o “akčný zásah” hasičov, ale svojou účasťou na dnešnej brigáde, sme chceli prispieť ku vyčisteniu a ochrane životného prostredia v našej obci. My sme tu v Rovinke, toto je naše miesto na zemi, kde svojím prístupom a ochotou vieme začať meniť svet. “Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.”

 
 .
 .
 .
 .

Odčerpávanie vody

Vždy sme tu boli pre a pri vás v duchu hesla :”Bohu na slávu a blížnemu na pomoc”. 👩‍🚒👩‍🚒👩‍🚒

Pomohli sme občanom Rovinky a odčerpávali sme vodu po mohutnom daždi.

Deň detí CityPark Rovinka

Naša DHZ Rovinka opäť ukázala na peknej akcii určenej pre naše a Vaše detičky v CityPark Rovinka. Spoločne sme s DHZ Šamorín, DHZ Tomášov a DHZ Most pri Bratislave pripravili pekný program. Deti si mohli vyskúšať hasenie na terče aj obzrieť si hasičskú techniku, ktorej bolo neúrekom. Návštevníci si taktiež mohli pozrieť kynologické ukážky, ktoré pripravili naši kynologovia v spolupráci s Dog Service Maco a aj vyskúšať si poskytovanie prvej pomoci pod dohľadom nášho kolegu, ktorý je aj členom Slovenského červeného kríža.
Detičky si to užili.
Chceli by sme poďakovať všetkým zúčastneným za účasť a CityPark Rovinka za pozvanie.

Darovanie krvi

Viete, že jeden odber krvi vie zachrániť až 3 ľudské životy? Preto sme si považovali za nevyhnutné zúčastniť sa Rovinčanskej kvapky krvi. Záchrana ľudského života je mnohokrát,, sieť,, rôznych rozhodnutí iných ľudí…. Ďakujeme organizátorom, že sme mohli prispieť. 💪🤝👩‍🚒

Pomoc pri čistení odvodňovacieho kanála

Čo je pomoc blížnemu? Je to len záchrana človeka, zvieraťa alebo majetku? Pomoc je aj, keď sa staráme o prostredie, v ktorom žijeme. Preto sme sa rozhodli, že priložíme ruku k dielu a pomôžeme pri skrášlení nášho “miesta na zemi” – obci, v ktorej sme našli domov . 🙂

V závere už len dodám, že výstižné sú slová piesne Miesto na zemi od skupiny Atlanta:

Vieš , vždy je niečo krásne, čo stretáš každý deň, ja to svoje som už našiel a budem žiť len preň.
To, čo pomáha prežiť deň, čo nám nájde miesto na zemi, to, čo vráti aj deťom svet, je to v nás.

Základná príprava DHZ

Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, požiarnici a sv. Florián, to sú spojenia, nad ktorými sa už po niekoľko generácií takmer nikto ani nezamyslí. Patria k sebe, veď je naozaj ťažko predstaviť si živé a rodinné spoločenstvo obyvateľov obce, ktorému by chýbali obetaví a odvážni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek dôležitú prácu alebo prerušiť odpočinok alebo spánok a bežať na pomoc, keď zaznie signál – „horí.“
Sme radi, že dnes v našej obci sú ľudia ochotní obetovať svoj čas a riskovať svoje zdravie pre dobro a pomoc iným. Naši dobrovoľní hasiči z Rovinky sa dva víkendy v rozsahu 40 hodín vzdelávali a dnes úspešne ukončili základnú prípravu, aby mohli v obci prispieť k zvýšeniu našej bezpečnosti.
Rozhodli sa svoj voľný čas zasvätiť heslu “Bohu na slávu, blížnemu na pomoc”.