Darovanie krvi

Viete, že jeden odber krvi vie zachrániť až 3 ľudské životy? Preto sme si považovali za nevyhnutné zúčastniť sa Rovinčanskej kvapky krvi. Záchrana ľudského života je mnohokrát,, sieť,, rôznych rozhodnutí iných ľudí…. Ďakujeme organizátorom, že sme mohli prispieť. 💪🤝👩‍🚒

Pomoc pri čistení odvodňovacieho kanála

Čo je pomoc blížnemu? Je to len záchrana človeka, zvieraťa alebo majetku? Pomoc je aj, keď sa staráme o prostredie, v ktorom žijeme. Preto sme sa rozhodli, že priložíme ruku k dielu a pomôžeme pri skrášlení nášho “miesta na zemi” – obci, v ktorej sme našli domov . 🙂

V závere už len dodám, že výstižné sú slová piesne Miesto na zemi od skupiny Atlanta:

Vieš , vždy je niečo krásne, čo stretáš každý deň, ja to svoje som už našiel a budem žiť len preň.
To, čo pomáha prežiť deň, čo nám nájde miesto na zemi, to, čo vráti aj deťom svet, je to v nás.

Základná príprava DHZ

Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, požiarnici a sv. Florián, to sú spojenia, nad ktorými sa už po niekoľko generácií takmer nikto ani nezamyslí. Patria k sebe, veď je naozaj ťažko predstaviť si živé a rodinné spoločenstvo obyvateľov obce, ktorému by chýbali obetaví a odvážni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek dôležitú prácu alebo prerušiť odpočinok alebo spánok a bežať na pomoc, keď zaznie signál – „horí.“
Sme radi, že dnes v našej obci sú ľudia ochotní obetovať svoj čas a riskovať svoje zdravie pre dobro a pomoc iným. Naši dobrovoľní hasiči z Rovinky sa dva víkendy v rozsahu 40 hodín vzdelávali a dnes úspešne ukončili základnú prípravu, aby mohli v obci prispieť k zvýšeniu našej bezpečnosti.
Rozhodli sa svoj voľný čas zasvätiť heslu “Bohu na slávu, blížnemu na pomoc”.