Praktické školenie pilčíkov

30.11.2019 sme pod záštitou DPO SR absolvovali praktické školenie pre pilčíkov. Toto školenie je nevyhnutnou súčasťou odbornosti vybraných členov DHZ pri odstraňovaní kalamitného dreva. Školenie sme úspešne ukončili skúškou.