Sme tu pre Vás

Členovia našej DHZ neustále pomáhajú zvyšovať bezpečnosť v našej obci. Stojíme pri vás prostredníctvom asistenčných hliadok, zabezpečením neustálych dezinfekcií verejných priestranstiev a v neposlednom rade priamo zásahmi na základe vašich podnetov alebo vyslaním cez operačné stredisko. #dhzrovinka