Testovanie a náš zásah č. 2/2021

Keď ťa túžba v srdci pomáhať vedie ďalej… Testovanie a náš zásah č. 2/2021 – požiar auta v rodinnom dome.