Zvýšenie bezpečnosti pri Ag odberoch

Stojíme pri vás, vždy sa radi budeme podieľať v spolupráci s obcou na zvýšení vašej bezpečnosti.